Program Picture

لی اشلایک

شهریور ۳۰, ۱۳۹۶

همیشه دنبال یه زیربنای معنوی برای خودم بودم … به ادیان مختلف نگاهی انداختم، هیجان زده شده بودم که یه دینی هست که آموزه‌هایی رو داره که من نیازش رو حس می‌کردم و این آغاز سفر تحقیقاتی من بود … بالاخره زمانی رسید که حس کردم که من بهائی هستم. انتخاب نبود، به رسمیت شناختن خودم بود. این هفته در مثل نسیم همراه باشید با لی اشلایک.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه