شهلا کریمی
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶

پدر و مادرم هر دو به نظام سوسیالیستی اعتقاد داشتن و پدرم همه‌ جوانب باورم به خدا رو رد کرد … یه روز یه جلسه تو خونه مدیرمون بود، دو تا پلیس با حکم دستگیری مدیر اومدن تا اونو با خودشون ببرن … کسایی که از موفقیتم خوشحال نبودن اومدن به محل کارم و تهدیدم کردن. خیلی وحشت زده شده بودم … نسیم عنایت پروردگار بر همگان میوزد و این هفته تجربه شهلا کریمی. ‎

ثبت نام در خبرنامه