Program Picture

سودابه اشراقی

۰۱ اسفند ۱۳۹۸

فکر می‌کنم هر انسانی باید در این فکر باشه که چطور می‌تونه به جامعه خدمت بکنه و من به همین خاطر در فعالیت‌های جامعه‌سازی که بهائیان آمریکا دارن به طرق مختلفی همیشه سهیم و شریک بودم. من یک جنگ درونی داشتم با خودم. فکر می‌کردم الان ایمانی که در قلبم افتاده یعنی دیگه حضرت محمد مال من نیست؟ و همش شب تا صبح با خودم گریه می‌کردم که نکنه دارم اشتباه می‌کنم و …
در مثل نسیم این‌ هفته سودابه اشراقی از تردیدهای خود در مسیر ایمان و تاثیرات پس از آن در زندگیش خواهد گفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه