سعدی ملیک
اسفند ۲۲, ۱۳۹۸

باور اصلی این بود که فقط افراد یک مذهب خاصِ اسلام به بهشت می‌رن و بقیه نه. من همیشه برام این سوال مطرح بود که چرا؟ همیشه می‌پرسیدم که چرا پیام خدا به بنده‌هاش با آمدن حضرت محمد تمام شد؟ به نظر من باید ادامه پیدا می‌کرد چون آدم‌ها در تکامل هستند، اجتماع در حال تکامله، حتی طبیعت در حال تغییره، بنابراین ما باید راهنمای جدیدی داشته باشیم. مثل نسیم مروری خواهد داشت بر زندگی سعدی ملیک.

ثبت نام در خبرنامه