Program Picture

مثل نسیم

ریچل شریو

۰۹ فروردین ۱۳۹۷

پدرم کشیش بود و من وقتی سیزده سالم بود تو کلیسا ساز میزدم … یه روز ازم خواستن اینو ترجمه کنم که اگه مردم مسیحی نشن به جهنم میرن، من نتونستم این حرف که خودم بهش باور نداشتم رو بزنم، به جاش گفتم خدا همه بنده هاش رو دوست داره … این هفته مروری خواهیم داشت بر جستجوی ریچل در مثل نسیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه