مثل نسیم
مثل نسیم – ران و آمیتا
آبان ۸, ۱۳۹۹
متاسفانه مادرم سرطان گرفت و دو سال بعد هم درگذشت. خاله‌ام اینا فکر می‌کردند چون به دین مسیحی پایبند نبوده این اتفاق براش افتاده. تو بچگی من به برادر ناتنیم آسیب زدم و به خاطر همین من رو برای شش ماه به بیمارستان روانی کودکان بردند. محفل بهائی‌ها به ما گفت که نمیتونید بدون اینکه ازدواج کنید با هم زندگی کنید. من یه پدر خونه‌دار هستم که مهمترین کارم مراقبت از بچه هاست.‎ اینگونه فیض الهی مثل نسیم بر ران و آمیتا مرور کرد.

ثبت نام در خبرنامه