دانیل زکری کمپ – بخش ۱
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

تایوان که بودم تصمیم گرفتم برم مدرسه بودایی که مانک بشم … بعد رفتم تانگا جایی که مثل بهشته ولی درون من بهشت نبود … دوستم گفت: کلیسا دوست نداره شخص دیگه‌ای بجز من اینجا زندگی کنه، ولی میتونی با برادرم بمونی. خیلی مرد خوبیه، ولی مذهب عجیب و غریبی داره، باید بهت هشدار بدم! گفتم … عنایت پروردگار مثل نسیم بر همگان میوزد. این هفته تجربه روحانی دانیل.

 

ثبت نام در خبرنامه