Program Picture

مثل نسیم

جیمز ساآل

۰۵ بهمن ۱۳۹۶

مطالعات مذهبی رو شروع کردم و خیلی عالی بود که درباره افکار و عقاید دیگه میخوندم. برام جالب بود که اکثر ادیان مسائل مشابهی دارن … هرچه بیشتر درباره اسلام می‌خوندم بیشتر به دلم می‌چسبید … بعد به بودا پناه بردم و بعد از مدتی به یه جلسه دعای بین ادیان دعوت شدم و یه نفر یه مجموعه از دعاها از ادیان مختلف رو که روی یه کاغذ بود بهم داد. این همونی بود که من دوست داشتم … این هفته مثل نسیم با جیمز ساآل.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه