Program Picture

مثل نسیم

جیس برودا

۲۸ آذر ۱۳۹۸

من به عنوان یه جوون کاتولیک از یک شهر کوچیک پیش خودم فکر کردم که یا همه‌ این‌ها دیوونه‌ بودن و یا این‌ که چیزی رو پیدا کرده بودن که خیلی براشون مهم بود تا جایی که حاضر شدن زندگی‌شون رو برای اثباتش نه‌ تنها تقدیم کنن بلکه برای این کار با هم رقابت می‌کردن. من هیچ وقت تو زندگیم همچین چیزی رو نشنیده بودم.
مثل نسیم این هفته مروری است بر زندگی جیس.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه