جیس برودا
آذر ۲۸, ۱۳۹۸

من به عنوان یه جوون کاتولیک از یک شهر کوچیک پیش خودم فکر کردم که یا همه‌ این‌ها دیوونه‌ بودن و یا این‌ که چیزی رو پیدا کرده بودن که خیلی براشون مهم بود تا جایی که حاضر شدن زندگی‌شون رو برای اثباتش نه‌ تنها تقدیم کنن بلکه برای این کار با هم رقابت می‌کردن. من هیچ وقت تو زندگیم همچین چیزی رو نشنیده بودم.
مثل نسیم این هفته مروری است بر زندگی جیس.

ثبت نام در خبرنامه