Program Picture

مثل نسیم

جنی رحمانی

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

دلم نمیخواست زندگی ای داشته باشم که در خدمت همسرم یا پدرم باشم، دوست داشتم …‎ تجربه جنی رحمانی مترجم زبان لاتین در مثل نسیم این هفته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه