جرمی لمشاد
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۷

پدرم کشیش بود و مادرم معلم مدرسه و هر دو عاشق طبیعت. وقتی ۱۴ سالم بود اعتقادم رو به خدا از دست دادم ولی به ادیان مختلف علاقه زیادی داشتم. تمرکزم رو روی دین بودایی گذاشتم، البته خودم رو یک بودایی نمیدونستم و به مادرم گفتم که خدا ساخته ذهن آدماست تا زندگی براشون راحت‌تر بشه …‎ و در این مسیر عنایت پروردگار بود که مثل نسیم بر جرمی وزید.

ثبت نام در خبرنامه