Program Picture

مثل نسیم

جایسا توررس

۱۱ آبان ۱۳۹۶

وای خدا شاید الان دارن دخترم رو شستشوی مغزی میدن … شاید به زودی دخترم بمب گذار انتحاری بشه … ولی من می‌گفتم بریم پارتی بریم، مشروب بخوریم و کالج رو می‌پیچوندم که بریم با دوستام ماریجوانا بکشیم … منطقی بود که اگه قراره راجع به یه چیزی تحقیق کنی، باید از عشق یا کینه نسبت به کسی یا چیزی خودت رو فارغ کنی … نسیم عنایت پروردگار بر همه و همه در حال وزیدنه، و این نسیم بر جایسا به این شکل مرور کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه