مثل نسیم
مثل نسیم – برندا هالی
دی ۶, ۱۳۹۷

من سه سالم بود که پدرم کشیش شد و کلیسا محور همه زندگی ما بود. متاسفانه پدرم اونقدر درگیر مسائل کلیسا شد که نتونست تعادل درستی بین خانواده و‌ کلیسا برقرار کنه... زمانی بود که مادرم تو بیمارستان بود و من ازش دور بودم تو یک کشور دیگه. منم دو سه روزی مریض شده بودم و بستری بودم. با خودم گفتم نمی‌فهمم. چی شده من واقعا به یک ارتباط معنوی احتیاج دارم. مثل نسیم در مسیر زندگی برندا.

ثبت نام در خبرنامه