مثل نسیم
باربارا تالی – بخش ۵
خرداد ۲۹, ۱۳۹۹

من کسی نبودم که جلوی خدا فیلم بازی کنم همونی بودم که بودم... این تنها چیزی بود که برای من مفهوم بود مثل قطعات پازل که به هم میچسبن و کامل میشن... گفتم ای خدا فهمیدمش... این که تو این دین کشیش یا روحانی وجود نداشت برای من خیلی خوب بود.

To watch this program in English Click here

ثبت نام در خبرنامه