Program Picture

باربارا تالی – بخش ۵

خرداد ۲۹, ۱۳۹۹

من کسی نبودم که جلوی خدا فیلم بازی کنم همونی بودم که بودم … این تنها چیزی بود که برای من مفهوم بود. مثل قطعات پازل که به هم میچسبن و کامل میشن … گفتم ای خدا فهمیدمش … این که تو این دین کشیش یا روحانی وجود نداشت برای من خیلی خوب بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه