Program Picture

مثل نسیم

باربارا تالی – بخش ۵

۲۹ خرداد ۱۳۹۹

من کسی نبودم که جلوی خدا فیلم بازی کنم همونی بودم که بودم … این تنها چیزی بود که برای من مفهوم بود. مثل قطعات پازل که به هم میچسبن و کامل میشن … گفتم ای خدا فهمیدمش … این که تو این دین کشیش یا روحانی وجود نداشت برای من خیلی خوب بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه