Program Picture

مثل نسیم

الایزا ویتنی جانسون

۱۰ بهمن ۱۳۹۸

فکر کنم آینده‌ دنیای ما پر از صلحه. من به وحدت در کثرت اعتقاد دارم و مطئنم یه راهی پیدا می‌کنیم که با همدیگه در هماهنگی زندگی کنیم و یه جامعه‌ پر از عدل و انصاف داشته باشیم. خوندن آثار بهائی برام مثل حس مشترک بود و می‌دونستم این آموزه‌ها همون چیزیه که دنیا بهشون نیاز داره و باهاش ارتباط عمیقی برقرار می‌کردم.
در مثل نسیم این‌ هفته با مشکلات و چالش‌های الایزا قبل از جستجویش برای دست‌یابی به حقیقت آگاه می‌شویم و از تاثیر پیمودن این مسیر بر نگاهش برای ساختن جامعه‌ای بهتر می‌شنویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه