مثل نسیم
مثل نسیم – استفانی
آبان ۱۳, ۱۳۹۴

تو جنوب لس آنجلس معلمم... تو آمریکا نوجوونا به سرکشی شناخته میشن و وقتی درباره کلاس تواندهی نوجوانان شنیدم خیلی خوشم اومد.... به خواهرم گفتم من امروز بهائی شدم. گفت چی؟ مطمئنی؟؟؟ چرا؟ همین امروز؟ فکر نکنم!! یکم ازش دلخور شدم.. گفت توضیح بده. گفتم: خوب من به یکی بودن انسانها معتقدم به مساوی بودن حق زن و مرد گفت وایسا ببینم داری میگی بهائی؟ من فکر کردم میگی "بای" یعنی بای سکچوال!... دوستت دارم خواهر کوچولو چه بای باشی چه بهائی.

ثبت نام در خبرنامه