اروین آنالیک
مهر ۵, ۱۳۹۷

باور‌ نمی‌ کردم‌ یه‌ همچین‌ جنبشی با این آموزه‌ها از ایران قرن نوزدهم اومده باشه. باور کردنی نبود … این برنامه مثل نسیم مروری داره بر داستان اروین.

ثبت نام در خبرنامه