Program Picture

اروین آنالیک

مهر ۵, ۱۳۹۷

باور‌ نمی‌ کردم‌ یه‌ همچین‌ جنبشی با این آموزه‌ها از ایران قرن نوزدهم اومده باشه. باور کردنی نبود … این برنامه مثل نسیم مروری داره بر داستان اروین.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه