Program Picture

مثل نسیم

اِرِن پالمر

۰۳ اسفند ۱۳۹۶

نمی‌خواستم فقط اسما دین‌دار باشم و آدم بی‌مسئولیتی باشم … فکر می‌کردم اگه اعلام می‌کنم به یه دین خاصی باور دارم باید با تمام وجود بهش اعتقاد داشته باشم … گفت یه چیزی بهت میگم، باید فارسی یاد بگیری وگرنه هیچ وقت تو این خانواده رنگ خوشبختی رو نمی‌بینی … همچنان در شهر سیاتل با داستان اِرِن پالمر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه