Program Picture

مثل نسیم

آریانا اولداشی

۰۳ آبان ۱۳۹۷

وقتی سیستم شروع شد به عوض شدن، خیلی چیزها تو کشور ما تغییر کرد. مثلا مسائل اقتصادی که حسابی سقوط کرده بود. دیگه به قدر کافی غذا توی مغازه‌ها نبود و نیاز به تغییر رو خیلی حس می‌ کردیم، ولی نمی‌ دونستیم چه تغییراتی لازمه و چطور می‌ تونه باشه. همیشه بهمون گفته بودن کمونیسم بهترینه یا بعدها که تبدیل شد به سوسیالیسم ولی در عمل اینطور نبود … تا این‌ که رفتم به جایی که جوونایی از آمریکا اونجا بودن. اونا می‌گفتن علم و دین باید با هم منطبق باشن و این برای من که خیلی علمی بزرگ شده بودم جالب بود و باورم رو راجع به دین عوض کرد و … مثل نسیم مروری خواهد داشت بر زندگی آریانا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه