مثلث کارپمن و راه‌های خروج از آن – بخش ۶ (پایانی)

مثلث کارپمن و راه‌های خروج از آن – بخش ۶ (پایانی)
اسفند ۸, ۱۳۹۸

این هفته در ششمین و آخرین نقطه‌سرخطی که به مبحث مثلث کارپمن و مثلث تد اختصاص داره، پس از مرور آن چه که در هفته‌های گذشته شنیده‌اید، با یک مثال دیگر از رفتار مهاتما گاندی این مبحث را به پایان خواهیم رساند.

ثبت نام در خبرنامه