مثلث کارپمن و راه‌های خروج از آن – بخش ۵

مثلث کارپمن و راه‌های خروج از آن – بخش ۵
اسفند ۱, ۱۳۹۸

در چهار هفته‌ اخیر در نقطه‌سرخط، درباره‌ مثلث کارپمن و مثلث تد صحبت کردیم. این هفته در پنجمین قسمت، با یک مثال موفق از خروج از چرخه‌ کارپمن در تاریخ معاصر ایران این مبحث را پی می‌گیریم.

ثبت نام در خبرنامه