Program Picture

مبارزه با تنهایی

۲۰ اسفند ۱۳۹۴

برای مبارزه با تنهایی چه راهکاری را باید برگزید؟ شاید تماشای مستند کوتاه “باحال‌ ترین خونه محل” تلاشی باشد برای یافتن پاسخ این پرسش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه