محیط‌زیست

Program Picture

ما دو تا

محیط‌زیست
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تهمینه: آرش، این مشکل محیط زیست چرا حل نمیشه؟
آرش: کدوم مشکل محیط زیست؟ منظورم اینه که کدوم یکیش رو میگی، آلودگی آب رو میگی، آلودگی هوا رو میگی، آلودگی …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه