خشونت خانگی

Program Picture

ما دو تا

خشونت خانگی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تهمینه: تا حالا دقّت کردی که خشونت چطور در فرهنگ ما ترویج میشه، به خصوص خشونت بر علیه زنان و بچه‌ها؟
آرش: می‌دونم که خشونت متأسّفانه وجود داره، اما این که خشونت ترویج بشه، من تصوِّر نمی‌کنم …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه