محدوده اطاعت از حکومت

Program Picture

ما دو تا

محدوده اطاعت از حکومت
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

آرش: در واقع اصل اطاعت از حکومت با ایجاد آرامش و امنیت کافی، زمینه رو برای به وجود آوردن اصلاحات و تحولات عمیق و پایدار اجتماعی فراهم میکنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه