اطاعت از حکومت، چرا؟

Program Picture

ما دو تا

اطاعت از حکومت، چرا؟
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

تهمینه: لَبّ کلام ندا این بود که میگفت چرا حضرت بهاءالله فرمودن که باید از حکومت اطاعت کرد؟ مگه میشه از هر حکومتی اطاعت کرد؟
آرش: خوب تو چی می‌گفتی؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه