فلسفه وجود رنج

Program Picture

ما دو تا

فلسفه وجود رنج
۲۳ فروردین ۱۳۹۷

آرش: مشکلات بخشی از زندگی هستن و انگیزه‌هایی هستن که ما رو به جلو میبرن. هر روز صبح برای غلبه برای همین مشکلات بزرگ و کوچیکه که از خواب پا میشیم و راه میفتیم. اگه همه چی بر وفق مرادمون باشه دیگه کاری نداریم بکنیم.
تهمینه: یعنی می‌خوای بگی مشکلات باید باشن و ما هم باید باهاشون مبارزه کنیم تا زندگی‌مون معنی داشته باشه؟ درست فهمیدم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه