ناتوانی‌های دموکراسی

Program Picture

ما دو تا

ناتوانی‌های دموکراسی
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آرش: مگه نمیگیم رأی باید رأی اکثریت باشه، پس چرا این رأی اکثریت گاهی وقتا اصلا” درست از آب در نمیاد؟
تهمینه: مثلاً؟!!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه