راه و رسم مشورت

Program Picture

ما دو تا

راه و رسم مشورت
۱۶ فروردین ۱۳۹۷

تهمینه: حالا اگه نحوه درست مشورت کردن رو بلد نباشیم، به جای رسیدن به امن و امان و بصیرت و آگاهی، فقط به مشاجره و جنگ و دعوا و کدورت و دلخوری می‌رسیم.
آرش: به نظر من که اولین حرف رو تو مشورت، تحرّی حقیقت میزنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه