دین‌گریزی

Program Picture

ما دو تا

دین‌گریزی
۲۴ فروردین ۱۳۹۶

تهمینه: آره، خیلی‌ها میخوان بدونن که چرا جوونا دیگه تو مسجدا دیده نمیشن و برای باید و نبایدهای دینی ارزشی قائل نیستن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه