Program Picture

ما دو تا

فروتن چون خاک
۲۸ دی ۱۳۹۶

تهمینه: در مقابل دیگران تواضع و فروتنی داشتن به معنی خوار و خفیف بودن نیست. اینا خیلی با هم فرق داره.
آرش: دقیقا” چه فرقی؟ منم میدونم که فرق دارن، اما فرقش رو نمی‌فهمم. نمی‌فهمم حدّ و مرزشون کجاست. تا کجاش فروتنیه، از کجا به بعدش میشه ذلّت و خواری.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه