به یکدیگر اعتراض نکنیم

Program Picture

ما دو تا

به یکدیگر اعتراض نکنیم
۲۱ دی ۱۳۹۶

تهمینه: یکی از احکام اجتماعی حضرت بهاءالله که من خیلی دوست دارم «نهی از اعتراض به دیگری» هستش. یعنی کسی حق نداره به دیگری اعتراض کنه.
آرش: اگه کسی حقوق ما رو پایمال کرد، چی؟ نباید بهش اعتراض کنیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه