Program Picture

ما دو تا

نهی از حسد
۲۳ آذر ۱۳۹۶

تهمینه: تا حالا فکر کردی که چرا در تعالیم حضرت بهاءالله به این شدت روی دوری از حسادت تأکید شده؟
آرش: فقط در دیانت بهائی نیست. حسادت در همه ادیان نهی شده.
تهمینه: درسته، اما …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه