شرکت در مهمانی

Program Picture

ما دو تا

شرکت در مهمانی
۱۶ آذر ۱۳۹۶

تهمینه: به نظر من آدم هر جا دعوت میشه باید فکر کنه مهمونی به خاطر اونه.
آرش: حق با توئه. شاید حکمت این که حضرت بهاءالله فرمودن به هر جشن یا مهمانی دعوت شدین با فرح و شادی قبول کنین، همینه. برای اینکه بهترین راه قدردانی از محبّت و زحمتیه که میزبان برای پذیرایی از ما کشیده قبول دعوته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه