نهی از شیون و زاری در مرگ عزیزان

Program Picture

ما دو تا

نهی از شیون و زاری در مرگ عزیزان
۲۵ آبان ۱۳۹۶

آرش: چی شده؟ اتفاقی افتاده؟
تهمینه: نه، یعنی اتفاقی که افتاده اما لازم نیست تو نگران بشی.
آرش: بابا نصفه جونم کردی، آخه چی شده؟ …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه