وجوب اشتغال به کسب و کار

Program Picture

ما دو تا

وجوب اشتغال به کسب و کار
۲۳ شهریور ۱۳۹۶

تهمینه: تو همش درباره کار یه طوری حرف میزنی انگار که یه چیز بدی یه که ماها مجبوریم انجام بدیم چون به قول تو باید اون نون بخور و نمیر رو در بیاریم!
آرش: مگه غیر از اینه؟ …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه