مسائل مهمّ اجتماعی

Program Picture

ما دو تا

مسائل مهمّ اجتماعی
۱۰ فروردین ۱۳۹۶

تهمینه: آرش، من میگم بیا تو این برنامه تازه درباره مسائل مهم اجتماعی صحبت کنیم.
آرش: مسائل مهمّ اجتماعی؟! مردم از دست مسائل مهمّ اجتماعی، آدمو ول نمیکنن!! …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه