دخالت نکردن در سیاست

Program Picture

ما دو تا

دخالت نکردن در سیاست
۱۲ مرداد ۱۳۹۶

تهمینه: ببین می‌دونم که اصل عدم مداخله در سیاست برای حفظ و حدت جامعه بهائی لازمه، اما فکر می‌کنم این اصل یکی از چالش برانگیزترین تعالیم حضرت بهاءالله‌ست. اینو قبول داری؟
آرش: نه، من که چالش خاصّی توی اون نمی‌بینم، با سایر تعالیم بهائی کاملا” منطبقه. یعنی اگه غیر از این بود، جای تعجب داشت.
تهمینه: یعنی چی؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه