ممنوعیّت مشروبات الکلی و مواد مخدّر

Program Picture

ما دو تا

ممنوعیّت مشروبات الکلی و مواد مخدّر
۲۲ تیر ۱۳۹۶

آرش: یکی از چیزای خیلی خوبی که تو تعالیم حضرت بهاءالله هست، ممنوعیّت مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدّر و مکروه شمردن سیگار و دخانیّاته. یعنی کلا” همه خلق رو از دست همه این مواد راحت کردن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه