حقّ حاکمیّت ملّی

Program Picture

ما دو تا

حقّ حاکمیّت ملّی
۲۵ خرداد ۱۳۹۶

آرش: همون «چاردیواری اختیاری» منتهی در سطح بالاتر. اما اصلا” کی گفته چاردیواری اختیاری؟ این جمله دقیقا” منو یاد کارایی میندازه که مردم آزاری هستن و نباید به این بهونه انجام بشن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه