Program Picture

ما دو تا

زندگی و مرگ
۰۴ مرداد ۱۳۹۷

آرش: گاهی لازمه که از نقطه مرگ به زندگی نگاه کنیم. اون وقت می‌فهمیم زندگی چقدر شیرینه! چقدر قشنگه! چقدر موهبت تو زندگی‌مون هست! می‌فهمیم یه جورایی انگار روی زانوی خدا نشستیم و محبتش ما رو فرا گرفته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه