بدون سند نپذیریم

Program Picture

ما دو تا

بدون سند نپذیریم
۱۰ خرداد ۱۳۹۷

آرش: یعنی این که در دیانت بهائی به غیر از اونچه که «صریحا و مستقیما» در آثار حضرت بهاءالله اومده چیز دیگه‌ای سندیت نداره. این که بگیم ایشون در فلان موقعیت اینو فرمودن یا این طور عمل کردن و حالا ما باید پیروی کنیم، در این دیانت جایی نداره؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه