مایکل کلاین
بهمن ۲۳, ۱۳۹۹

مایک کلاین: معنویت ساخته توانایی های توست. توانایی‌ در افکار، اعمال و یادگیری هایت. معنویت در وجود همه هست ولی مثل بچه باید پرورشش داد. معنویت باید هر روز یکم رشد کنه، این بخشی از زندگیه.

ثبت نام در خبرنامه