Program Picture

مایکل کلاین

بهمن ۲۳, ۱۳۹۹

مایک کلاین: معنویت ساخته توانایی های توست. توانایی‌ در افکار، اعمال و یادگیری هایت. معنویت در وجود همه هست ولی مثل بچه باید پرورشش داد. معنویت باید هر روز یکم رشد کنه، این بخشی از زندگیه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه