مایرون فلپس
مهر ۲۲, ۱۴۰۰

در این برنامه بعد از مقدمه‌ای کوتاه، مهرداد بشیری نگاهی خواهد داشت به زندگی و دیدگاه مایرون فلپس در مورد حضرت عبدالبهاء و در بخش سفیر صلح مروری خواهیم داشت به قسمتی از سفرها و ملاقات‌های حضرت عبدالبها.

ثبت نام در خبرنامه