ماه تاریخ سیاه‌پوستان

ماه تاریخ سیاه‌پوستان
بهمن ۲۵, ۱۳۹۸

در مقاله‌ای این چنین آمده: در سال 1926 میلادی یک استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ که سیاه‌پوست بود، احساس کرد که تاریخ سیاه‌پوستان و آن چه که بر آن‌ها در آمریکای شمالی گذشته، کم کم داره به فراموشی سپرده میشه، مخصوصا دانش آموزان در مدرسه چیزی در این باره نمی‌آموزند. لذا جنبشی را برای بزرگداشت خاطره سیاهان به راه انداخت.

ثبت نام در خبرنامه