ماموریّت ملاّحسین بشرویه‌ای در اصفهان

ماموریّت ملاّحسین بشرویه‌ای در اصفهان
بهمن ۲۵, ۱۳۹۵

ملاحسین به اصفهان پیش یکی از علمای بزرگ اون زمان به اسم سید محمد باقر رشتی رفت و با اون صحبت کرد و اونقدر صحبت‌هاش جالب بود که …

ثبت نام در خبرنامه